Nov

26 2015

CJA Telethon

5:30PM - 7:30PM  

Contact Shana Menkis
204-477-7426
smenkis@jewishwinnipeg.org

CJA Telethon

Location: JFW Offices